Privacy Beleid

Last updated 20 mei 2018

Uw privacy is belangrijk voor MassageUitwisseling.be ('wij', 'Massage Uitwisseling', of de Site) door Web Geek Enterprises Ltd. We hebben deze Privacy Policy ontwikkeld om u te voorzien van informatie omtrent hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u een MassageUitwisseling.be account aanmaakt, interageert met onze klantendienst specialisten, MassageUitwisseling.be bezoekt of andere Web Geek Enterprises Ltd websites bezoekt die een link bevatten naar deze Privacy Policy

Data Beheerders
Wij zijn Web Geek Enterprises Ltd, de data beheerders.
U kan ons contacteren op privacy@webgeekenterprises.com, als u vragen heeft. U kan ons ook aanschrijven op: 27 Old Gloucester Street, London WC1N 3AX, UK

Uw Rechten
Als u verblijft in de Europese Unie, dan heeft u het recht onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
1. Om geïnformeerd te zijn over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens
2. Om uw persoonlijke gegevens gecorrigeerd te krijgen indien deze inaccuraat is en om onvolledige persoonlijke gegevens te vervolledigen
3. Om te protesteren tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens
4. Om het verwerken van uw persoonlijke gegevens te beperken
5. Om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen (het 'recht om vergeten te worden')
6. Om toegang te verzoeken naar uw persoonlijke gegevens en informatie over hoe we deze verwerken
7. Om uw persoonlijke gegevens te verplaatsen, kopiëren en te transfereren ('data portabiliteit')
8. In relatie met geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering

U heeft het recht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit - Informatie Commissaris van de Commissie (ICO). Dat heeft uitvoeringsbevoegdheden en kan nakoming met de gegevensbeschermingswet onderzoeken.
Helplijn 0303 123 1113
Web site: https://ico.org.uk
Via post:
Klantendienst
Informatie Commissaris van de Commissie
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
SK9 5AF

“Persoonlijke gegevens” is informatie gerelateerd aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
DE SOORTEN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN EN GEBRUIKEN
• Email adres, persoonlijke karakteristieken, partnervoorkeuren (specifieert geen seksuele voorkeur), residentiële locatie, en andere optionele profielinhoud.
• Optionele beelden
• Facturatiegegevens inclusief kredietkaart en bankdetails (facturatie adres), naam.
De volgende informatie is optioneel, echter aanzien als gevoelig van aard:
• Partnervoorkeuren, (inclusief geslacht en etniciteit van de partner), eigen etniciteit.

Doeleinden en Juridische Gronden:
1. Web Geek Enterprises Ltd verwerkt uw persoonlijke informatie waar nodig om aan onze contractuele verplichtingen met u wat betreft onze services te voldoen. Web Geek Enterprises Ltd verwerkt ook uw email adres met als doel u belangrijke informatie toe te sturen over uw Web Geek Enterprises Ltd producten, apps, services waarvoor u geregisteerd bent, zoals activiteitenupdates van de community, belangrijke veiligheidsinformatie en substantiële aanpassingen aan deze Privacy Policy. De juridische grond voor het verwerken van uw details voor dit doel is het contract.
2. Web Geek Enterprises Ltd verwerkt uw email adres ook om het te associëren met uw Web Geek Enterprises Ltd account wanneer u interageert met onze klantendienst vertegenwoordigers. De juridische grond voor deze verwerking is onze oprechte interesse in het aanbieden van een kwalitatieve klantendienst.
3. Als u uw opt-in toestemming geeft om marketing informatie van Web Geek Enterprises Ltd te ontvangen, zullen we uw email adres ook verwerken met als doel u marketing informatie toe te sturen over Web Geek Enterprises Ltd services en apps. De juridische grond voor het verwerken van uw email adres voor dit doel is uw toestemming. U mag uw toestemming op eender welk moment terugtrekken door uw voorkeuren in uw Web Geek Enterprises Ltd account aan te passen of via de uitschrijven link onderaan onze marketing emails.

Transfer en Delen van Persoonlijke Gegevens
Web Geek Enterprises Ltd is een globale business. Om onze producten, apps en services aan te bieden, kan het zijn dat we uw persoonlijke gegevens dienen over te maken naar andere landen.

Wanneer u een MassageUitwisseling.be account aanmaakt, persoonlijke gegevens in uw accountprofiel toevoegt, of data naar uw MassageUitwisseling.be account uploadt, zullen uw persoonlijke gegevens verzameld en opgeslagen worden op Web Geek Enterprises Ltd servers in de VS. Persoonlijke gegevens wat betreft individuen die verblijven in een land in de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland worden beheerd door Web Geek Enterprises Ltd.

Onderhevig aan relevante gegevensbeschermingswetten, kan het zijn dat we uw persoonlijke gegevens delen met:
● Sub-contractors en andere personen die ons helpen met het aanbieden van onze producten en services
● Onze legale en andere professionele adviseurs, inclusief onze auditoren
● Fraude preventie agentschappen, kredietreferentie agentschappen, en incassobureaus
● Rechtbanken, om aan legale vereisten te voldoen, en voor de toepassing van het recht
● In een noodgeval of om op. andere wijze uw vitale belangen te beschermen
● Ieder ander waarvoor we uw toestemming hebben of indien vereist door de wet

Cookies en Gelijkaardige Technologieën
Om te helpen analyseren hoe u en andere bezoekers navigeren op de Web Geek Enterprises Ltd websites en om geaggregeerde statistieken te compileren in verband met het gebruik van de site en responspercentages, verzamelen wij, met assistentie van third-party analytics services aanbieders, bepaalde informatie wanneer u onze site bezoekt. De informatie omvat IP adres, geografische locatie van het apparaat, browser type, browser taal, datum en tijd van uw verzoek, tijd van uw bezoek(en), paginaweergaves en pagina elementen (bvb, links) die u aanklikt. Wekunnen cookies, pixel tags, webbakens, clear GIFs of andere gelijkaardige tools op onze site of in onze emailberichten gebruiken om ons te assisteren in het verzamelen en analyseren van zulke informatie. We gebruiken deze informatie om betere en meer relevante inhoud op onze site aan te bieden, om de effectiviteit van advertenties te meten, om problemen te identificeren en te repareren, en om uw algemene gebruikerservaring op onze site te verbeteren. Het kan zijn dat we één of meerdere third-party service aanbieders inzetten om in onze naam online advertenties op te zetten. Zij kunnen een pixel tag of andere gelijkaardige technologie gebruiken om informatie over uw sitesbezoeken te vergaren, en ze mogen die informatie gebruiken om u gerichte advertenties te sturen. Voor meer informatie wat betreft deze praktijk en om te opt-outen van zulke verzameling en gebruik van deze informatie door onze third-party service aanbieders, kijk aub naar NetworkAdvertising.org

Als u niet wenst dat uw informatie verzameld wordt door het gebruik van deze technologieën, dan is er een eenvoudige procedure in de meeste browsers die u toelaat om automatisch veel van deze technologieën te weigeren, of om de keuze te krijgen om ze te weigeren of ze te aanvaarden.
Als u in de Europese Unie verblijft of in een andere jurisdictie die vereist dat we uw toestemming verkrijgen om cookies te gebruiken op onze sites, dan zal u de mogelijkheid hebben om uw cookievoorkeuren op de site via uw browser controls te beheren; behalve enkele cookies die noodzakelijk zijn om de belangrijkste functionaliteiten van de site mogelijk te maken, en u kan niet kiezen deze cookies te weigeren.
Hier is de lijst van cookies (naam en uitgever) gebruikt door Web Geek Enterprises Ltd

myapp - MassageUitwisseling.be
_gat_UA - Google Analytics
_gid - Google Analytics
_ga - Google Analytics

Hier voorbeelden van third-party aanbieders van analytics en gelijkaardige services die we momenteel gebruiken:
Analytics Services:
● Google: Google Analytics wordt gebruikt om statistieken en gebruikersdemografieën, interesses en gedrag op websites te traceren. We gebruiken ook Google Search Console om te helpen begrijpen hoe onze website bezoekers onze website vinden en om onze zoekmachine optimalisatie te verbeteren. Vind meer informatie over hoe deze analytics informatie kan gebruikt worden, hoe het gebruik van uw informatie te beheren, en hoe te opt-outen van het gebruik van uw gegevens door Google Analytics.

Reclame Services:
● Doubleclick van Google: adverteren op Internet. Vind meer informatie over Google privacy policies hier
Andere:
● Stripe: Betalingsplatform. Vind meer informatie over Stripe privacy policy hier
● Paypal: Betalingsplatform. Vind meer informatie over Paypal privacy policy hier


Bewaren van Persoonlijke Gegevens
De volgende criteria worden gebruikt om de bewaartijden van uw persoonlijke gegevens te bepalen:
● We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren, inclusief berichten/verzoeken voor zolang uw MassageUitwisseling.be account als actief aanzien wordt.
● We zullen technische informatie verwijderen over uw bezoeken aan MassageUitwisseling.be na 26 maanden voor uw langetermijnsprivacy.
● We zullen uw facturatiegegevens 7 jaar bewaren, zoals vereist door HMRC regulaties

Kinderen
We verzoeken individuen onder 18 geen persoonlijke gegevens aan Web Geek Enterprises Ltd door te geven. Als we leren dat we persoonlijke gegevens verzameld hebben van een kind onder 18, dan zullen we stappen ondernemen om deze informatie zo snel mogelijk te verwijderen.

Veiligheid
We hebben maatregelen geïmplementeerd in een poging om de vertrouwelijkheid van alle persoonlijke gegevens in onze bewaring en onder onze controle te behouden, inclusief het alleen geven van toegang naar persoonlijke informatie aan medewerkers en geautoriseerde service aanbieders die dergelijke informatie nodig hebben voor de doeleinden zoals beschreven in dit document. We handhaven administratieve, technische en fysieke waarborgen in een poging ongeautoriseerde toegang, gebruik, aanpassing of openbaring van persoonlijke informatie in onze bewaring en onder onze controle te vermijden.
● Om u te voorzien van een verhoogd online veiligheidsniveau, kan toegang tot uw persoonlijke informatie op bepaalde van onze websites beschermd zijn met een automatisch gegenereerd wachtwoord of een dat u zelf gekozen heeft.
● We raden sterk af uw wachtwoord met iemand te delen.
● We zullen uw wachtwoord nooit vragen in eender welke ongevraagde communicatie.

Privacy Policy Updates
Het kan zijn dat we deze Privacy Policy van tijd tot tijd aanpassen als we nieuwe producten en apps toevoegen, als we onze huidige aanbiedingen aanpassen en als technologieën en wetten veranderen.
We zullen u op de hoogte brengen als deze aanpassingen substantieel zijn en, waar vereist door de relevante wetten, we zullen uw toestemming verkrijgen. Deze melding zal via email voorzien worden of door het aanbieden van de meldingen van de aanpassingen op de Web Geek Enterprises Ltd websites en apps die linken naar deze Privacy Policy.
U kan bepalen wanneer deze Privacy Policy laatst aangepast was door te verwijzen naar de 'Laatst Aangepast' legende bovenaan deze pagina. Elke verandering wordt effectief vanaf we de herziene Privacy Policy gepost hebben.